Showman i Presentador

Bona part del meu treball com artista es complementa acompanyant i o presentant diferents actes.

 

showman

Persona que produeix o presenta espectacles com a professió, especialment el propietari, gestor o MC d’un espectacle de circ o varietat.

Persona especialitzada en presentació, interpretació o publicitat dramàtica o entretinguda.

 

presentador -a

Persona encarregada a presentar un espectacle, programa, cabaret, gala i etc.

 

persona

Individu de l’espècie humana.